Nasza oferta szkoleń i warsztatów jest każdorazowo optymalizowana dla grupy uczestników pod kątem ram czasowych, zakresu materiału, doboru ćwiczeń, kadry prowadzącej etc. Przedstawione poniżej propozycje prosimy traktować orientacyjnie.

Komunikacja w nowych mediach 

 1. Od znaku do przekazu
 2. Komunikacja obrazem i filmem
 3. Wywieranie wpływu
 4. NLP i sztuka retoryki (elementy socjotechniki)
 5. Populizm trend czy nowa rzeczywistość
 6. Wartość “klik” (pozycjonowanie, statystyki, ad-sense, itp)
 7. Mój własny kanał (Blog, konta w mediach społecznościowych) 
 8. Prawne aspekty prawa prasowego oraz cywilnego (w zakresie komunikowania)

Na tropie prawdy

(Samoobrona przed niechcianą ingerencją w nasze życie – m.in. sprzedaż, sekty, uwodzenie – w tym online)

 1. Wykrywanie kłamstwa
 2. Wywieranie wpływu
 3. Asertywność
 4. Retoryka
 5. NLP ( wprowadzenie – rozpoznawanie, zalety i wady)
 6. Populizm trend czy nowa rzeczywistość
 7. Wiarygodność – źródła informacji i ich weryfikacja
 8. Ukryty przekaz w obrazie i filmie (reklama)

Epistoterapia©

 1. Historia komunikacji i języka
 2. Wstęp do semiotyki
 3. Epistolografia
 4. Epistemologia, nie tylko dla filozofów
 5. Konstruktywizm, behawioryzm, fizjologia
 6. Wstęp do porozumienia bez przemocy
 7. Adresat, nadawca, wysyłka
 8. Dialog wewnętrzny
 9. Pismo odręczne i kaligrafia

Warsztaty i szkolenia prowadzone są w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego fundacji DeltaFosB. W przypadku korzystania z działalności odpłatnej fundacja wystawia rachunki zgodnie z obowiązującym prawem.

Koszty szkoleń ustalane są indywidualnie ze zleceniodawcami