Pracujemy w oparciu o wysokie i autorskie standardy. Nie oceniamy, nie diagnozujemy, nie prowadzimy psychoterapii. Organizujemy i przeprowadzamy odbiorców przez indywidualnie dopasowany program edukacyjny i/lub treningowy.