Naszą pracę opieramy o konstruktywistyczno-bio-behawiorystyczną [kbb] hipotezę osobowości zakładającą holizm w procesie tworzenia i ewoluowania jaźni.