prosty i bezpieczny proces samopomocy poprzez pisanie – przy zachowaniu jasno określonych reguł. Wspiera on rozwój świadomości własnych mocnych stron oraz granic. Pomaga strukturyzować osobistą przestrzeń myślową i emocjonalną.
(Program autorski)