epistoterapia℠

prosty i bezpieczny proces samopomocy poprzez pisanie – przy zachowaniu jasno określonych reguł. Wspiera on rozwój świadomości własnych mocnych stron oraz granic. Pomaga strukturyzować osobistą przestrzeń myślową i emocjonalną.
(Program autorski)…

biofeedback

Trening biofeedback pozwala nauczyć się przejmować kontrolę nad niektórymi, dotychczas zachodzącymi nieświadomie, procesami. Trening jest wykorzystywany m.in. w rozwiązywaniu problemów z koncentracją, niepokojem, nadpobudliwością, niską odpornością na stres.…

wsparcie kryzysowe

słuchamy by zrozumieć problem i to, jakiego wsparcia potrzeba; wspieramy w uświadomieniu otaczającej każdego sieci wsparcia; wskazujemy działania możliwe do wykonania od razu; pozostajemy w kontakcie; nie pomożesz innym, jeśli sam*a potrzebujesz wsparcia!…

mediacje

to proces dobrowolny, nieformalny i łagodny, przez który przeprowadza neutralny i bezstronny mediator. Pomaga on stronom w wypracowaniu właściwego modelu komunikacji oraz wspiera w samodzielnym osiągnięciu sprawiedliwego, w odczuciu obu stron, porozumienia i zawarciu trwałej ugody.…

szkolenia i warsztaty

Nasza oferta szkoleń i warsztatów jest każdorazowo optymalizowana dla grupy uczestników pod kątem ram czasowych, zakresu materiału, doboru ćwiczeń, kadry prowadzącej etc. Przedstawione poniżej propozycje prosimy traktować orientacyjnie.

Komunikacja w nowych mediach 

  1. Od znaku do przekazu
  2. Komunikacja obrazem i filmem

idea

Naszą pracę opieramy o konstruktywistyczno-bio-behawiorystyczną [kbb] hipotezę osobowości zakładającą holizm w procesie tworzenia i ewoluowania jaźni.…

konsultacje indywidualne

Prowadzimy indywidualne konsultacje w zakresie:

  • Psychoedukacji
  • Komunikacji intrapersonalnej, interpersonalnej oraz społecznej
  • Pedagogiki (konsultacje dla rodziców i dzieci)
  • Mediacji
  • Profilaktyki psychologicznej i społecznej
  • Rehabilitacji psychologicznej (w tym psychosomatycznej)
  • Interwencji kryzysowych
  • Psychoterapii1 (tylko w zakresie wyboru rodzaju terapii i certyfikowanego psychoterapeuty)

dla kogo?

Skoro jesteś na tej stronie zapewne interesuje Cię, czy to, co robimy może być dla Ciebie użyteczne lub jacy dziwacy tworzą niniejszy serwis. Uważamy, iż każdy z nas ma w sobie pierwiastek dziwności a ten z kolei czyni nas wyjątkowymi. …

innowacyjność

Pracujemy w oparciu o wysokie i autorskie standardy. Nie oceniamy, nie diagnozujemy, nie prowadzimy psychoterapii. Organizujemy i przeprowadzamy odbiorców przez indywidualnie dopasowany program edukacyjny i/lub treningowy.…

metody pracy

Opracowane przez uznanych specjalistów programy szkoleń i warsztatów rozszerzamy o elementy dopasowane do potrzeb odbiorcy. W naszej pracy korzystamy z nowoczesnych rozwiązań technologicznych (m.in. walk&go, internet).…

walk & talk

Wszyscy przechodzimy przez etapy w życiu osobistym i zawodowym, kiedy zwątpiliśmy w siebie. W takich momentach w naszej głowie pojawiają się krytyczne myśli i pytania: Czy to wszystko, czy może moje życie ma jeszcze coś do zaoferowania? Czy ta praca …