Prowadzimy indywidualne konsultacje w zakresie:

  • Psychoedukacji
  • Komunikacji intrapersonalnej, interpersonalnej oraz społecznej
  • Pedagogiki (konsultacje dla rodziców i dzieci)
  • Mediacji
  • Profilaktyki psychologicznej i społecznej
  • Rehabilitacji psychologicznej (w tym psychosomatycznej)
  • Interwencji kryzysowych
  • Psychoterapii1 (tylko w zakresie wyboru rodzaju terapii i certyfikowanego psychoterapeuty)

Konsultacje prowadzone są w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego fundacji DeltaFosB. W przypadku korzystania z działalności odpłatnej fundacja wystawia rachunki zgodnie z obowiązującym prawem.