Skoro jesteś na tej stronie zapewne interesuje Cię, czy to, co robimy może być dla Ciebie użyteczne lub jacy dziwacy tworzą niniejszy serwis. Uważamy, iż każdy z nas ma w sobie pierwiastek dziwności a ten z kolei czyni nas wyjątkowymi. Różnorodność, nie tylko naszym zdaniem, wzbogaca i upiększa świat.

W założeniu umiejętności, których rozwój wspieramy, podnoszą kondycję psychiczną i emocjonalną. Dają siłę i wytrwałość mierzenia się i ułatwiają przechodzenie przez wyzwania stanowiące nieodzowną częścią naszego życia. Wspólny trening może być formą profilaktyki, rehabilitacji psychologicznej albo uzupełnieniem psychoterapii. Dużą część naszej działalności poświęcamy tematyce kryzysów interpersonalnych ale i wewnętrznych, poszukując metod ich twórczego wykorzystania w rozwoju osobistym.

W pewien sposób można przyrównać naszą działalność także do działalności instytucji pomagających w znalezieniu najlepszej partnerki lub najlepszego partnera. W rzeczywistości zawsze powinien być nim nasz wewnętrzny przyjaciel. Nie zawsze droga do samopoznania, samoakceptacji i zaprzyjaźnienia się z sobą samym należy do prostych i oczywistych – nawet jeśli mamy świadomość konieczności kochania siebie – jeśli też chcemy miłość ofiarować bliźnim.

Ponieważ nie prowadzimy terapii, w naszym modelu [kbb] prawdopodobnie lepiej odnajdą się osoby doceniające wolność, jaką daje praca samodzielna. Refleksyjność oraz zamiłowanie do uczenia się i poznawania nowego z pewnością będą równie sprzyjającymi cechami, przyspieszającymi osiąganie sukcesów. Jako że w naszych metodach pracy rezygnujemy z poruszania sfery metafizycznej, jesteśmy przekonani, że racjonalność może okazać się dodatkową korzystną cechą.

Ofertę kierujemy do osób poszukujących ładu i piękna tak wewnętrznego jak i w otaczającym nas świecie. Odważnie przyznajemy – w czasach szumu informacyjnego i chaosu wspieramy naszych odbiorców na drodze odnajdywania siebie i własnego wewnętrznego spełnienia. Jesteśmy pewni, że to właściwe kroki do osiągnięcia indywidualnego szczęścia.