to proces dobrowolny, nieformalny i łagodny, przez który przeprowadza neutralny i bezstronny mediator. Pomaga on stronom w wypracowaniu właściwego modelu komunikacji oraz wspiera w samodzielnym osiągnięciu sprawiedliwego, w odczuciu obu stron, porozumienia i zawarciu trwałej ugody.…